<div align="center"> <h1>UKS 41 - Uczniowski Klub Sportowy gimnastyki artystycznej</h1> <h3>Uczniowski klub sportowy gimnastyki artystycznej</h3> <p>UKS-41, UKS 41, Gimnastyka artystyczna, Uczniowski klub sportowy, Szkoła podstawowa nr 41 w Łodzi</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://republika.pl/uks41art" rel="nofollow">republika.pl/uks41art</a></p> </div>